Vendim nr.3, date 07.10.2015 “ Zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut”