Qarku Tirane

Workshop I Programit për Zhvillimin Rajonal

Published at : 14/04/2021 - 11:59

U zhvillua online Workshop-i i Programit për Zhvillimin Rajonal, ku pjesë e tij ishte dhe Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë.
Rendi i ditës për diskutim ishte si më poshtë:
1_ Agjenda RDPA YPO

2_ Koncept Note për Përshtatjen e zbatimit të RDPA

3_ RDPA _YPO_ Rezultati 1

4_ RDPA _YPO_ Rezultati 2

5_ RDPA _YPO_ Rezultati 3

6_RDPA_YPO_Përgjigje strategjike

7_YOP_RDPA

Gjatë takimit pati diskutime për mënyrën se si projekti do të vazhdonte zbatimin në fazën e ardhshme duke shtuar dhe komentet nga pjesëmarrsit për Koncept Note të tij.