Qarku Tirane

SMARTMED & BEST MED seminar i përbashkët: Perspektivat mbi modelet e reja të qeverisjes Për turizmin e qëndrueshëm në Mesdhe

Published at : 20/04/2021 - 11:59

Seminari i përbashkët i organizuar nga partnerët e projektit SMARTMED & BEST MED-përfaqësojnë një moment historik të parë për të dy Projektet Strategjike, që tani janë vetëm rreth gjysmës së rrugës gjatë kohëzgjatjes së tyre. Seminari u përqendrua përkatësisht në çështjet e turizmit qëndrueshmëria dhe fuqizimi i aktorëve të turizmit, ku të dy projektet synojnë të zhvillojnë dhe të zbatojë modele të turizmit të qëndrueshëm për të përmirësuar aspekte të ndryshme të planifikimit të integruar të turizmit në Mesdhe.
Eventi ishte mundësia e përsosur për të prezantuar gjetjet paraprake të të dy projekteve, pati diskutime mbi potencialin e tyre të replikueshmërisë, por gjithashtu dhe ndërveprim me çështjet përkatëse nga palët e interesuara. Seminari synoi gjithashtu të kontribuojë në shfrytëzimin dhe koordinimin e komplementariteteve dhe sinergjive për të mirën e përgjithshme te qeverisjes së turizmit të qëndrueshëm në Mesdhe. Diskutimet dhe konkluzionet e këtij dialogu drejtuan hapat e ardhshëm të zbatimit dhe ndihmuan ne përcaktimin e veprimeve të përbashkëta në të ardhmen.