Qarku Tirane

Kryetari

Këshilli i Qarkut Tiranë në mbledhjen e tij të datës 7/10/2015 mbështetur në ligjin Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore të ndryshuar", nenet 51, pika 5/C, 54/C e 55, zgjodhi me unanimitet si Kryetar të Këshillit të Qarkut Tiranë, z. Aldrin Dalipi.

Për më tepër...

Shqip - Anglisht