TIRANA REGION

Job Vacancies

Feb 22, 2021    0

Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për arkivën Tiranë, në Drejtorinë e...

Dec 16, 2015    0

ANNOUNCEMENT TO FILL VACANCY MIDDLEWEIGHT LEADERS MOVE PARALLEL , PROMOTION AND ACCEPTANCE FROM OUTSIDE THE CIVIL

Director in the Directorate of Land Management and Protection in Tirana...

Dec 16, 2015    0

ANNOUNCEMENT ON THE MOVE PARALLEL AND ACCEPTANCE IN CIVIL SERVICE EXECUTIVE category SPECIALIST

Public Relations Specialist at the Council of the Region of Tirana

Pursuant to Article...