Webinar mbi “një Evropë më afër qytetarëve” & Konferenca përfundimtare online