KONFERENCA AI-NURECC PLUS “INDUSTRITË KREATIVE DHE KULTURORE NË RAJONIN ADRIATIKO-JONIAN”