KONFERENCA E PEZËS, SI SIMBOL I PËRPJEKJES SË MADHE PËR BASHKIM