Drejtori i DAMT-së zhvillon takim me kreun e AShK-së mbi reformën në fushën e pronësisë së tokës bujqësore