Inciativa Al-NURECC Plus dhe Tirana, kryeqyteti Europian i të rinjëve 2022