Takim online i Komitetit Drejtues të Programit për Zhvillimin Rajonal