SMARTMED & BEST MED seminar i përbashkët: Perspektivat mbi modelet e reja të qeverisjes Për turizmin e qëndrueshëm në Mesdhe