NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE