Mbledhje e jashtëzakonshme e Komitetit Drejtues të RDPA-së