Takimi i dyte i Komitetit Drejtues se projektit “Bashki te Forta”