MBLEDHJA E RRADHES E KESHILLIT KONSULTATIV ME FOKUS TAKSAT VENDORE SI DHE KOMBETARE