Vizitë në zyrat e projektit “ALO 116 111”, Këshilli i Qarkut Tiranë mbështet projektin prej më shumë se një viti