Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë konsultim online për projektligjin e zhvillimit rajonal dhe kohezionit