Covid-19 / Këshilli Qarkut Tiranë: Qytetarët mund të përdorin edhe komunikimin online për çdo shërbim