Alfred Moisiu nderohet në Kavajë me titullin ‘Nderi i Qarkut’