Përfundon vlerësimi i dëmshpërblimeve për 200 familje të tjera të dëmtuara nga tërmeti