Solidariteti i Qarkut Gjirokastër, ndihma për Qarkun Tiranë në Bashkinë e Kavajës