Në Asamblenë e Përgjithshme të CPMR, Aldrin Dalipi: Projekti AI NURECC në Nëntor vjen në Tiranë me të rinjtë e Rajoneve të Adriatikut dhe Jonit