Java Europiane e Rajoneve, në Bruksel për nxitjen e një turizmi të qëndrueshëm në rajonin e Mesdheut