Turizmi, promovimi dhe njohja e tij, mbledh të rinjtë e Golemit rreth…..fluturimit