Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë merr mbështetje për forcimin e rolit në të ardhmen