Finalizohet projekti për rritjen e rolit të Sekretarit në Këshillat vendor