Fushata ndërgjegjësuese #METY e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” mbështetet nga FSHF