“Fundjavë Ndryshe” vlerësohet “Nderi i Qarkut” Tiranë