Qarku Tiranë, pjesë e diskutimeve në seminarin e Projekteve Strategjike të Programit INTERREG MED, Marsejë, Francë