CPMR mbështet raportin e Parlamentit Europian për mbështetjen e kohezionit rajonal dhe investimeve