Turistët nga Suedia promovojnë vlerat e Traditës shqiptare në Pazarin e Ri si valltarë shqiptarë