Këshilli i Qarkut Tiranë merr vlerësime për trajtimin në një kohë të shpejtë të rasteve për familjet e prekura nga emergjencat