“Info Day”, një hap drejt ndërtimit të një dialogu midis strukturave të EUSAIR dhe Rinisë Adriatiko-Joniane