Fuqizimi i rrjetit të grave këshilltare, nënshkruhet memorandumi me PNUD