Drejtoresha e re Ekzekutive e Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë