Deklarata Përfundimtare e Asamblesë së Përgjithshme të CPMR-së