Merr zgjidhje procesi i kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve në pronësi të përfituesve