Siguria detare, sfida e një të ardhmeje më të mirë për rajonin