Tiranë, mbyllet fushata e mbjelljeve me 120 mijë pemë të reja