EU Transit 2018, ide dhe iniciativa konkrete në ndihmë të zhvillimit të agroturizmit