Festa e Çlirimit, kurora me lule pranë Monumentit “Nënë Shqipëri”