Mblidhet Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore me Qeverisjen Vendore, Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë diskuton domosdoshmërinë e funksionimit së Inspektoriateve të Mbrojtjes së Tokës