Këshilli i Qarkut nderon pasardhës të Dëshmorëve: Ditë kujtese që frymëzon gjeneratën e re