Institucioni i Këshillit të Qarkut Tiranë merr vlerësimin e qytetarëve për trajtimin në një kohë të shpejtë të rasteve për familjet e prekura nga emergjencat