Pjesëmarrja në projekte sipas konceptit evropian të rajoneve, modele suksesi dhe vizione të reja bashkëpunimi për qarqet në Shqipëri