Takim SHKQSH-KiE, në fokus projekti “Forcimi i Strukturave të Qeverisjes Vendore…”