Një lajm i bukur për Shqipërinë në këtë fillim vjeshte