Eurorajoni Adriatiko Jonian – 10 vite në veprim, kërkohen angazhime të reja të anëtarëve