“E Hëna në Kinema”, një mundësi e të rinjve për t’u socializuar